Yasamal Bələdiyyəsi aşağıdakı təşkilati-idarəetmə strukturu formasında fəaliyyətdədir: